start news guide business art entertainment sport
Важни телефонни номера в София: Транспорт
Аерогара
Продажба на билети в ЦКТОН 65 95 17
Информация външни линии 72 06 72
Информация вътрешни линии 72 24 14
ЖП гари
"Банкя" 02 993/ 77040
"Горна баня" 57 01 10
"Искър" 42 81 19
"Подуене" 843 37 75
"София - Север" 843 35 30
Централна ЖП гара 3 11 11, 31 40 71/72
Автогари
"Запад" 55 40 33
"Изток" 45 30 14
"Север" 38 31 91
"Юг" 72 00 63
"Международни 51 91 58, 52 50 04

<< back

10 Години Индекс-България!

Предложения и коментари към:

page compiled in 0.00 sec